by Maciej Schab

Szkolenia i doradztwo

Factotum to koncepcja realizacji szkoleń i projektów doradczych oparta na praktyce menedżerskiej. Od 2001 r. mieliśmy przyjemność współpracować z grupą ponad 5000 uczestników. Klienci przekonani do praktycznego i użytecznego modelu prowadzenia szkoleń polecali usługi Factotum. Większość z nich współpracuje z nami od samego poczatku.

Factotum organizuje szkolenia w następujących obszarach tematycznych:

  • - Sprzedaż, zarządzanie sprzedażą obsługa klienta, reklamacje,
  • - Prawne aspekty prowadzenia firmy - reklamacje przy sprzedaży, zawieranie umów handlowych.

  • Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na: www.maciejschab.pl

Training and consultancy

Factotum is the concept of providing training and consulting projects based on practice. Since 2001 we had the pleasure of cooperation with more than 5,000 participants. Our customers are convinced of our practical and useful training model and effective counseling. Most of them working with us from the beginning.

Factotum provides training in the following areas:

  • - Sales, sales management, customer service, complaints,
  • - Legal aspects of running a business - complaints at the sale, trade agreements.

  • For more information please visit: www.maciejschab.pl

Kontakt

Dlaczego my?

Żaden z naszych klientów nie czuł się rozczarowany, ani kontaktem z nami, ani naszą ofertą. Nasze projekty są wysoko oceniane przez naszych klientów, którzy podkreślają ich praktyczny wymiar. Będzie nam niezmiernie miło udowodnić nasz profesjonalizm.