2712Factotum na Facebook

Uruchomiliśmy oficjalny profil firmy Factotum w portalu Facebook. Chcemy lepiej komunikować się z odbiorcami naszych usług. Liczymy, że nasz profil stanie się miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat naszych projektów. Czekamy na Państwa uwagi i zapraszamy do kontaktu. Zapraszamy do polubienia profilu firmy Factotum. Kliknij tutaj aby zobaczyć nasz profil Facebook

2012Zmiany w przepisach dot. reklamacji

W czerwcu 2014 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące reklamacji konsumenckich. Nowa ustawa o prawach konsumenta znacząco zmienia dotychczasowe regulacje. M.in. przestanie obowiązywać ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, która regulowała odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. Zmianie ulegną też prepisy o rękojmi uregulowane w kodeksie cywilnym. Sprzedawcy powinni się przygotować do tych zmian. Tego typu szkolenia i projekty doradcze prowadzimy od 13 lat. Zapraszamy do konsultacji.

1212Rozwój przedsiębiorczości - wspieramy!

Mamy przyjemność wspierać kolejny projekt służący rozwojowi przedsiębiorczości. Tym razem współpracujemy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

1609Edukacja prawna jest konieczna ...

W Polsce tylko 0,01% sporów prawnych załatwiana jest polubownie. W większości przypadków konflitky prawne muszą rozstrzygać sądy. W sprawach cywilnych w 2011 r. rozpoczęto ponad 6,5 mln postępowań sądowych, a ponad 2,5 mln w sprawach gospodarczych. te liczby z roku na rok będą rosły. Z tego powodu ważne jest, aby przedsiębiorcy i konsumenci byli świadomi swoich praw. Dzisiaj edukacja prawna w biznesie i szkolnictwie, nawet podstawowym, jest niezbędna. Firma factotum od wielu lat współpracuje przy tworzeniu programów edukacji prawnej dla młodzieży. Dobre praktyki ze szkoleń dla przedsiębiorców przenosi do edukacji szkolnej. Podnosi to atrakcyjność zajęć.

0209Istota dobrych szkoleń

Uczestnicy szkoleń realizowanych przez firmę Factotum w swoich ocenach główny nacisk kłada na praktyczny wymiar warsztatów. Od początku działalności firmy Factotum (2001 r.) widoczna jest ewolucja oczekiwań uczestników co do treści i sposobów realizacji warsztatów. Początkowo uczestnicy szkoleń biznesowych kładli naciks na tzw. integrację. Obecnie głównym oczekiwaniem są rozwiązania konkretnych problemów zawodowych, oraz nauka nowoczesnych narzędzi i metod pracy. W przypadku szkoleń prawnych najważniejsze dla uczestników są przykłady z praktyki i prosta prezentacja trudnych zagadnień. Aby sprostać tym oczekiwaniom szkolenia muszą realizować trenerzy i doradcy posiadający doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie.

1808Ekonomika społeczna - wspieramy!

Doświadczenie firmy Factotum w realizacji projektów adresowanych do małych przedsiębiorców pozwoliło otworzyć nowy obszar współpracy z organizacjami trzeciego sektora. Nasza oferta została wzbogacona od kolejne szkolenia kierowane do podmiotów działających w zakresie Ekonomiki Społecznej. W szczególności chodzi o projekty adresowane do założycieli spółdzielni socjalnych. Są to szkolenia i wsparcie doradcze z zakresu zakładania działalności gospodarczej, prawnych aspektów kierowania organizacją, zarządzania oraz współpracy zespołowej. Dobre recenzje naszych szkoleń motywują nas do dalszego rozwoju tej oferty.

1305Wydłużamy usługę Factotum Help Desk dla wakacyjnych szkoleń

Wydłużamy z 6 do 12 miesięcy usługę Factotum Help Desk dla szkoleń zrealizowanych w okresie 15.06.2013 do 30.08.2013 r. Dzięki temu rozwiązaniu zamawiający otrzyma profesjonalne i bezpłatne wsparcie doradcze przez dłuższy okres czasu. Pozwala to obniżać koszty działalności przedsiębiorstwa i daje lepszy komfort pracy uczestnikom szkolenia. Chętnie udzielimy szczegółowych informacji.

0605Obliczanie terminu reklamacji?

Częstym problemem przy reklamacjach jest ustalenie terminu, w którym klient powinien dostać odpowiedź na reklamcję. Zasady te reguluje kodeks cywilny. Jednakże w przypadku reklamcji z tytułu gwarancji mogą decydować postanowienia karty gwarancyjnej. Zasady kodeksowe są ogólne i zasadniczo można je stosować do innych stosunków cywilno-prawnych. Należy zwracać jednak uwagę na szczegółowe akty prawne, albo zapisy w umowie.

0605Factotum dla Pulsu Biznesu

Firma Factotum została zaproszono do udziału w konferencji organizowanej pod patronatem Pulsu Biznesu. Konferencja odbędzie się 20.05.2013 r. we Wrocławiu. Podczas konferencji firma Factotum zrealizuje warsztat pt. Reklamacja czy informacja od klienta - definiowanie reklamacji w firmie.

2303Smart PM - Konferencja

Firma Factotum wzięła udział w konferencji organizowanej przez Wyższą Szkołę Europejską w Krakowie. SMART PM to coroczne spotkanie praktyków z zakresu zarządzania projektami w różnych obszarach działalności gospodarczej i społecznej. Przedstawiciel firmy Factotum przeprowadził warsztat nt. budowania wizerunku firmy poprzez reklamę.

18032000 porad w Factotum Help Desk

18. marca 2013 r. udzieliliśmy dwutysięcznej porady prawnej w ramach usługi Factotum Help Desk. Usługa jest dostępna dla uczestników szkoleń. Uczestnicy mogą korzystać z bezpłatnych porad w zakresie tematyki szkolenia w okreśie określonym umową. To szczególnie przydatna usługa przy realizacji szkoleń i doradztwa z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw.

3004Nowi Partnerzy Firmy Factotum

Specjalizacja firmy Factotum w realizacji szkoleń z zakresu prawa powoduje, że z naszej oferty chętnie korzystają partnerzy z innych regionów Polski. Dzięki tej współpracy nasze szkolenia są dostępne w formie otwartej także w Warszawie i Poznaniu. Zainteresownych ofertą realizacji szkoleń prawnych w tych miastach prosimy o kontakt.

2001Rewitalizacja programów szkoleniowych

Początek roku to dobra okazja do odświeżenia programów szkoleniowych. Wprowadziliśmy zmiany w szkoleniach prawnych, które realizujemy regularnie dla naszych stałych klientów. Zmiana ma na celu podniesienie walorów dydaktycznych szkoleń oraz ich uatrakcyjnienie dla uczestników.

1501Koordynacja projektów w sektorze administracji publicznej

Firma Factotum włącza się w projekty, które wymagają koordynacji współpracy wielu podmiotów administracji publicznej. Doświadczenie biznesowe konsultantów Factotum na styku działalności biznesowej z administracją publiczną i samorządową pozwala na efektywne zarządzanie projektami służącymi rozwojowi infrastruktury gmin, powiatów i województw.

2012Nowe szkolenie w ofercie Factotum

W związku z oczekiwaniami naszych klientów w prowadziliśmy do oferty szkolenie z zakresu prawnych aspektów działalności mikroprzedsiębiorstw. Szkolenie jest dedykowane w szczególności osobą otwierającym działalność gospodarczą, albo przedsiebiorcom, którzy chcą rozszerzyć swoją więdzę prawną. Dwudniowe szkolenie obejmuje tematykę zakłądania działalności gospodarczej, zawierania umów handlowych, zatrudniania pracowników, oraz zabezpieczania interesów finansowych firmy. Wyjaśniane są także kwestie dotyczące nadzoru instytucjonalnego na rynkiem towarów i usług.

0901Nowa strona internetowa firmy Factotum

Z początkiem 2013 r. dokonaliśmy przebudowy strony internetowej. Zmieniliśmy zasadniczo sposób prezentowania oferty. Dotychczas ofertę szkoleń prawnych i biznesowych przedstawialiśmy w oparciu o podział gałęzi prawa i tematów. Obecnie przyjęliśmy kryterium obszarów tematycznych. Dzięki temu osoby odwiedzające naszą witrynę mogą szyciej dotrzeć do tematu szkolenia z danego obszaru tematycznego.

1012Odstąpienie od umowy zawartej na odległość przez przedsiębiorcę?

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, albo poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuję wyłącznie konsumentom. Przedsiębiorca, który zawarł taki rodzaj umowy z inną firmą nie może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy do 10 dni, z którego mógłby w takim przypadku skorzystać jako konsument.

0512Etykieta w biznesie - nowe szkolenie w ofercie Factotum

Wprowadziliśmy nowe szkolenie do naszej oferty pt. "Etykieta i dyplomacja w biznesie i życiu co dziennym". Szkolenie adresowane jest do pracowników wszystkich sektorów i szczebli zarządzania, którzy w życiu co dziennym spotykają się z częstymi sytuacjami oficjalnymi. Są to np. konferencje, oficjalne uroczystości, spotkania biznesowe, a także kwestie relacji z klientami i współpracownikami.